نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

۲۰۰ تست تالیفی معدنی ۱

1,250,000 ریال

۲۰۰ تست تالیفی معدنی ۲

190,000 ریال 180,000 ریال

اسید وباز معدنی ۱

1,250,000 ریال

جزوه اوربیتال مولکولی

جزوه تقارن شیمی معدنی ۱

جزوه جامدات یونی شیمی معدنی ۱

جزوه ساختار اتم معدنی ۱

جزوه کمپلکس ها( قسمت اول)

جزوه کمپلکس ها( قسمت دوم) معدنی ۲

جزوه نظریه پیوند معدنی ۱

سینتیک واکنش ها معدنی۲

طیف های الکترونی در کمپلکس ها (معدنی ۲)