ارتباط با ما

اعضای هیئت علمی

۱- محمدرضا خدابخشی: فارغ التحصیل کارشناسی در رشته شیمی از دانشگاه بین المللی امام خمینی. رتبه ۳ کنکور کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی. فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد. رتبه ۲ کنکور دکتری در رشته شیمی آلی. فارغ التحصیل دکتری دانشگاه صنعتی شریف. عضو هیئت علمی دانشگاه

۲- محمد یحیی بکتاش: فارغ التحصیل کارشناسی در رشته شیمی از دانشگاه خوارزمی. رتبه ۳ کنکور کارشناسی ارشد  در رشته شیمی تجزیه. فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد. رتبه ۱ کنکور دکتری در رشته شیمی تجزیه. فارغ التحصیل دکتری دانشگاه صنعتی شریف

۳- حمید نجارزادگان: فارغ التحصیل کارشناسی در رشته شیمی از دانشگاه صنعتی شریف. ورودی استعداد درخشان کارشناسی ارشد. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی شریف. رتبه ۱۵ کنکور دکتری در رشته شیمی تجزیه.فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تهران

۴- رضا فلاحتی: فارغ التحصیل کارشناسی در رشته شیمی از دانشگاه آزاد. فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد. رتبه ۱۳ کنکور دکتری شیمی معدنی

۵- علیرضا بدیعی: فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته های فیزیک و شیمی در دانشگاه صنعتی شریف. رتبه ۵ کنکور کارشناسی ارشد در رشته شیمی فیزیک در سال ۹۲ ورتبه یک کنکور کارشناسی ارشد در سال ۹۳ در گرایش های آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک. دارنده مدال نقره المپیاد بین المللی دانشجویی. فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد

۶- فاضل زارع بیدکی: فارغ التحصیل کارشناسی در رشته های مهندسی مکانیک و شیمی از دانشگاه صنعتی شریف. رتبه ۶ کنکور کارشناسی ارشد در رشته شیمی معدنی. دارنده مدال نقره المپیاد بین المللی دانشجویی. دانشجوی دکتری دانشگاه مینه سوتا امریکا.

۷- حامد اسماعیلی: فارغ التحصیل کارشناسی در رشته شیمی از دانشگاه قم. فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی کاربردی در دانشگاه صنعتی شریف. دانشجوی دکتری شیمی کاربردی دانشگاه امیر کبیر

راه های ارتباطی با دپارتمان شیمی:

ایمیل:                         shimineh20@gmail.com

تلگرام:                                                     shimineh2@